Privacy & Cookies

Privacyverkalring:

Hieronder de privacyverklaring van Cacheerbedrijf de Jong & Co BV
Ons privacybeleid geld voor alle bezoekers van deze website.
Wijzigingen in dit privacybeleid zullen wij aanpassen in deze privacyverklaring.
Wij adviseren u dan ook regelmatig onze privacyverklaring na te zien op eventuele wijzigingen.

PRIVACYVERKLARING KLANT- EN LEVERANCIERSADMINISTRATIE                                              

 

PRIVACYVERKLARING

 

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers:

Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. 

 

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

 

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

 

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. 

 

Cacheerbedrijf de Jong & Co BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

Uw voor en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw IP-adres
Uw bankgegevens

Doeleinden:

Afhandelen van bestellingen
Uitvoeren van de overeenkomst
Verwerken van betalingen
Onderhouden van relatie en marketing
Bieden van ondersteuning en klantenservice
Het naleven van wettelijke verplichtingen
Doen van marktonderzoek

 

Doorgifte aan derden:

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.    

 

Direct marketing

 

Als u regelmatig bij ons bestelt, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aan de man brengen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.     

Bent u eenmalig klant bij ons, dan zullen wij u alleen reclameberichten toesturen als u ons daar vooraf uw toestemming voor heeft gegeven.

 

In kaart brengen van websitebezoek:

 

Op de website van Cacheerbedrijf worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip en opvraging van gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt om analyses van bezoek en klikgedrag op de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

 

Cookies:

 

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies die ertoe dienen onze internetpagina`s gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Uiteraard kunt u indien u browser dit toelaat cookies weigeren. Mogelijk werkt de website dan beperkt als u de cookies niet accepteert.

 

Google Analytics:

 

Cacheerbedrijf maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de advertenties in de zoek resultaatpagina`s zijn. De aldus verkregen informatie wordt met inbegrip van uw IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt om rapporten over de website te verstrekken en om haar adverteerders informatie aan te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe verplicht wordt of voor zover deze derden namens Google de informatie mogen verwerken. Cacheerbedrijf de Jong & Co BV heeft hier geen invloed op. Cacheerbedrijf heeft Google geen toestemming gegeven om via Cacheerbedrijf verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

 

Bewaarperiode persoonsgegevens:

Als u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

 

Uw rechten:

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Cacheerbedrijf de Jong & Co BV,  Gerard van Boksel,  Angstelkade 2A - 603,  3631 NA  Nieuwersluis,  info@cacheerbedrijf.com  Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.    

 

Deze verklaring is gepubliceerd op 17 Juli 2018.

Neem contact met mij op

Verstuur
Angstelkade 2A - 603, 3631 NA Nieuwersluis • +31 (0)20 692 74 66 • info@cacheerbedrijf.comprivacy statement